Tasarım Kavramı

Bardem Tasarım ve Mühendislik, parça tasarımından başlayarak, kalıp tasarımı ve yapımı sonrası seri üretim aşamasına kadar tüm süreci etkin şekilde tamamlar.

Ürün Geliştirme sürecinin bütününe hakim olmamız sayesinde, projelerimizde etkin sonuçlar elde etmekteyiz.

Tasarım kavramını, sadece 3-Boyutlu modelleme olarak ele almayarak, malzeme seçimi, parçanın sistem içindeki konumu, standartlara uyum ve kalite beklentilerini karşılayacak ürünler ortaya koymaktayız.

 

Parça Tasarım Süreci

Parça tasarım süreci, Tasarım girdilerinin ve kriterlerinin tanımlanmasıyla başlar. Müşteri beklentileri doğrultusunda parçanın; üretim yöntemi, malzeme seçimi ve geometrisi belirlenerek kavramsal tasarımı yapılır. Üretim ihtiyaçları doğrultusunda, tasarım optimize edilerek fizibilite aşamasında alternatif tasarımlar oluşturulur.

 

 

Patent

Patent, bir sorunun çözümü veya bir iş yapış şeklinin kolaylaştırılması için yaratılan kendine özgü bir fikir veya yöntemin, yasal olarak koruma altına alınmasıdır. Bu sayede, yaratıcılık ve yenilikçilik yönünde yatırım yapanların elde ettikleri başarılı sonuçların, kontrolsüzce kullanımı engellenmiş olmaktadır.

Yeni ürün tasarımı ve ürün geliştirme faaliyetleri çalışmalarında, uygulanması planlanan çözümler için mutlaka patent araştırmaları yapılmalıdır.

Bu sayede, uygulanacak çözüm/yöntem patentli ise alternatif yöntemler araştırılarak olası bir kanuni yaptırım önlenebilir. Patentli olmaması durumunda, bu fikir patent ile koruma altına alınarak bir fark yaratılabilir.

 

Sayfa başı ...

Parça Tasarım Uzmanlıklarımız

KazanPlastik Enjeksiyon

Beyaz Eşya ve Otomotiv başta olmak üzere, görünüş, mukavemet, ömür gibi fonksiyonları olan, farklı boyut ve özelliklerde bir çok plastik hammaddenin ve prosesin özelliklerine uygun parça tasarımları yapıyoruz.

 

amortisor_braketiSac Şekillendirme

Derin çekme, form verme, bükme, delme gibi kalıp operasyonları ile şekil verilen, paslanmaz dahil her türlü sac malzeme ile parça tasarımları yapıyoruz.

 

pitmanMetal Döküm, Dövme ve İşleme

Döküm ya da dövme gibi ilk operasyon sonrası , ısıl işlem ve çeşitli işleme operasyonlar ile elde edilen tasarımları yapıyoruz.

 

arayuzKullanıcı Arayüzleri ve Kontol Sistemleri

Kullanıcı özelliklerine uygun olarak, Elektronik ve Mekanik tabanlı arayüz tasarlıyoruz. Beyaz eşya sektörüne özgü olarak, kontrol sistemi ekipmanlarını belirliyor ve sistemi tasarlıyoruz

 

montaj_grupMontaj ve Sistem Grupları

Bir sistem halinde veya montajlanmış bir grup olarak çalışacak, değişik malzeme ve özellikte parçaların, bir arada çalışabilecek şekilde tasarımlarını yapıyoruz.