Proses Geliştirme ve İyileştirme

Günümüz ekonomisinde, sürekli olarak rekabetin artması ve yeni fimaların yenilikçi ürünlerle piyasa girmesi sonucu karlı satış yapmak gittikçe zorlaşmaktadır. "Nasıl olursa olsun üretelim, satmak sorun değil" anlayışı oldukça eskide kalmıştır. Girdi maliyetlerinin belli, işletme maliyetlerinin sürekli artan ve müşteri isteklerinin değişken olduğu bir ortamda, karlılığı artırmak veya sabit tutmak ancak farklı yaklaşımlarla mümkün olabilmektedir. Bunların doğal sonucu olarak, üretim prosesini sürekli olarak iyileştirmek, kayıpları en aza indirgemek ve katma değeri olmayan operasyonlardan kaçınmak, kısaca verimliliği arttırmak, önem verilmesi gereken bir nokta olmaktadır.

 

Fark Yaratmak, Yenilikçi Olmak

Yarın güçlü olmak için bugün, FARK YARATMAK ve YENİLİKÇİ OLMAK.

Bugünün başarılı kurumlarının en önemli özellikleri, hızlı ve esnek olabilmektir.

Hızlı olmak, rekabetteki ve müşteri beklentilerindeki olası değişimlerden daha hızlı hareket edebilmektir. Müşteri isteklerine hızlı cevap verebilmenin sonucunda, yeni ürünleri rakiblerden önce pazara sunarak ve çözümler üreterek, rakipler karşısında tercih edilen konuma gelinmesini sağlayacaktır.

Esnek olmak, teknoloji ve pazardaki değişimlere yakın olma yeteneğine, müşteri beklentileri doğrultusunda yenileden şekillebilen dinamik bir vizyona ve stratejilere sahip olabilmeyi ifade eder.

Stratejilerin, rakipleri izlemek ve taklit etmek olarak belirlenmesiyle fark yaratılması ve ilklerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Rakipleri taklit etmek, oyunu onların kurallarıyla oynamayı kabul etmek demektir.

 

Sayfa başı...

Müşteri Memnuniyeti Etkenleri

Müşteriyi iyi tanımak ve eğilimlerini öngörebilmek kadar beklentilerini, yenilikçi ürünlerle hızlı bir şekilde karşılamakta önemlidir.

Esnek üretim modelleriyle müşteriye duyarlı, kişiselleştirilmiş ürünleri düşük maliyetlerle üretebilmek, ancak proseslerin iyileştirilmesiyle başarılabilir.

Müşteri taleplerinde olduğu gibi şikayetlerine de hızlı çözümler bulmak, müşterilere sadece ürün satarken değil, sonrasında da değer vermekle memmuniyet sağlanabilir.

Ürünün üretim kalitesine verilen önem kadar, tasarım kalitesine de önem vererek, müşteri beklentilerini, tasarım aşamasından itibaren karşılamak en etkin yöntemdir.

 

 

 

Sayfa başı...

Uzmanlık Alanlarımız

six_sigma6 Sigma

İstatistiksel analiz yöntemlerini; Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol (D-M-A-I-C) adımlarıyla, kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin bulunmasını sağlayan etkin bir iyileştirme yöntemidir.

Black-Belt sertifikalı ekibimizle, 6Sigma sistematiğini uygulayarak problemlerinizi, sizinle birlikte ekip haline gelerek çözmekteyiz.

 

Kaizen Uygulamaları

Genelde, küçük kapsamlı iyileştirmelerin sürekli yapılarak proseslerin iyileştirilmesini hedefleyen bir uygulamadır. Bu küçük adımlar, kısa süreli ve devamlı yapılarak, uzun vadede önemli farkların yaratılmasını sağlamaktadır.

Faaliyetlerin planlanması, ekiplerin oluşturulması ve yönlendirilimesinde her türlü destek faaliyetlerini yürütüyoruz. Kaizen-Kalite Çemberleri ile proseslerinizin geliştirilmesi ve katma değeri olmayan işlemlerin azaltılmasına yardımcı oluyoruz.

 

5S - Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

Japonca da S ile başlayan beş özellikten oluşan, çalışma ortamının düzenlenmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan bir sistematiktir. Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin adımlarıyla tariflenebilir.

5S sistematiğinin kurulması ve çalışmaların yönlendirilmesi faaliyetlerinde destek olmaktayız. İş ortamındaki düzensizlik nedeniyle oluşan kayıpların azaltılması, iş güvenliğinin sağlanması ve çalışanların katılımını sağlayarak verimliliğinizin artmasına yardımcı oluyoruz.

 

Benchmarking - En İyiyle Kıyaslama

Ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin alanında en iyisi olarak bilinenlerle karşılaştırılması yöntemidir. Şirketin kendi rakipleri, diğer sektörler ve dış pazarlardaki uygulamalar ile karşılaştırıp, en iyi uygulamaları örnek alarak zayıf yönlerini geliştirmesi anlamına gelmektedir.

Benchmarking bir süreçtir ve uygulamadan önce mutlaka bir plan oluşturulmalıdır. Kimleri, Nasıl, Niçin incelememiz gerekiyor ve sonuçta ne elde edilmesi hedeflendiği planlanmalıdır. Sürecin tanımlanması ve sonuçları, sizin daha iyi olma konusunda kullanmanıza yardımcı oluyoruz.

 

Proses ve Makina Yeterlilik Analizleri

Proses yeterlilik analizleri (Cp Cpk), sürecin veya ürünün standartları karşılama yeterliliğini gösterir. Mevcut durum ve süreç değişkenlerinin aynı kalması durumunda gelecekteki olası hata oranlarını vermektedir.

Yeterlilik analizlerinin yapılması, sonuçların yorumlanması ve iyileşrirme faaliyetlerinin hedefe yönelik olarak planlanmasında destek oluyoruz.